BASKI BENİM İŞİM

Drupa'dan beş sıcak çıkarım

Drupa 2024 sonrasında neler olacak? Fuar sonrasında derlediğimiz 5 çıkarıma birlikte göz atalım.

19.06.2024
5 dakika 5 dakika
ANAHTAR KELİMELER:
İÇİNDEKİLER
Drupa 2024'ün kapıları henüz kapanmışken, COVID-19 sonrası baskı üretimi ortamında gerçekleşen ilk fuarın beş temel çıkarımını araştırıyoruz. Ayrıca Drupa’nın, baskı endüstrisinin kısa ve orta vadeli geleceğini şekillendiren trendler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olmaya devam edeceklerini de gözden geçiriyoruz.

1. Dijital üretimin faydalarını en üst düzeye çıkarmak

Drupa Fuarı bu sene dijital baskı teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanabilmeyi odağına aldı. Fuarda, inkjet inovasyonlarının sağladığı baskı üretim sonuçlarındaki önemli gelişmeler sergilendi. Ticari ve endüstriyel baskı pazarlarında dijital dönüşüme yardımcı olmak ve daha geniş bir uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen gelişmiş yüksek üretkene sahip inkjet baskı çözümleri sunuldu.
Ziyaretçiler, son teknoloji ürünü yüksek hızlı tabaka toner ve üretim inkjet baskı makineleri için sorunsuz entegrasyon sunan gelişmiş dijital üretim hatlarını keşfedebilirken, hat içi sensörler verimli ve tutarlı üst düzey üretim sağlamak için baskı sürecinin sürekli izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanıdı. Ayrıca esnek ambalaj ve oluklu baskı için sürekli artan fırsatlar hakkında daha geniş görüşmeler yapıldı.
Otomasyon ve renk yönetimi için oluşturulan yazılım çözümlerinin yanı sıra teknolojik yeniliklerden yararlanmak; üretkenliği ve baskı kalitesini en üst düzeye çıkararak büyümeyi destekleyecek ve maliyet etkinliği sağlayacaktır. Özellikle yazılım çözümleri, iş akışlarını kolaylaştıran kapsamlı entegre renk yönetimi, dahili ve harici ölçüm cihazlarıyla sorunsuz işlevsellik ve gelişmiş üretim iş akışı analizi sağlayabilir. Kapsamlı cihaz değerlendirmesi yoluyla genel üretkenlik en üst düzeye yükselirken, üretimle ilgili maliyetlerin yanı sıra duruş sürelerini de azaltarak daha fazla üretim sahası raporlanabilirliği sağlayabilirler. Ayrıca yüksek hacimli, yüksek kaliteli, isteğe bağlı baskı ile ilgili iş kararlarını daha iyi desteklemek için daha fazla istihbarat sağlayabilirler.
Şirket içi dijital üretim yeteneklerinden tam olarak yararlanmak için personel eğitimine yapılan yatırım, iş akışı otomasyonu için entegre yazılım çözümleri ve en son gelişmelerden haberdar olmak için baskı sektöründeki yenilikleri düzenli olarak gözden geçirmek de bunu desteklemektedir.

2. Daha fazla işi, verimli ve uygun maliyetli yöntemlerle üretmek

Dijital baskı üretimini en üst düzeye çıkarılabilecek faydalar arasında işleri daha uygun maliyetle üretmek de yer alıyor. Bu durum, marka planlamasından e-ticarete, baskıdan lojistiğe kadar daha sorunsuz bir üretim süreci sağlayabilecek uçtan uca dijital teknolojilerin uygulanmasıyla başarılabilir.
Kurulum konfigürasyonları ve yazılım odaklı işlemler gibi süreçlerin otomasyonu verimliliği artırabilir, büyümeyi destekleyebilir ve maliyetleri düşürebilir. Operasyonların otomasyon yoluyla yeni inovasyonları hayata geçirmesi için önemli fırsatlar Drupa'nın kendi Print Horizons Raporu’nda da vurgulandı. Dünya genelinde şirketlerin %29'u süreçlerini otomatikleştirmeye başlamamışken, yarısından fazlasının (%54) baskı öncesi otomasyona, %35'inin baskı ve baskı sonrası otomasyona ve %13'ünün uçtan uca JDF iş akışına sahip olduğu belirtildi. Avrupa'da matbaacıların yaklaşık dörtte biri ise (%24) yukarıdakilerin hiçbirine sahip değildi.
 Olumlu ve katma değerli değişikliklerin nerede yapılabileceğini değerlendirmek için, operasyonlar öncelikle verimsizlikler için gerçek zamanlı iş akışlarını değerlendirmeli ve daha sonra iş üretimini optimize etmek için bulut tabanlı yenilikler de dahil olmak üzere yazılım çözümlerini entegre etme fırsatlarını araştırmalı ve hangi iş ortağının üretim talepleri için doğru yaklaşımı geliştirmelerine yardımcı olabileceğini düşünmelidir. Bu sayede doğru otomasyon teknolojilerine yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olurlar.
Dijital baskının sağladığı yaratıcılık ve çok yönlülük, tek seferlik işlerin verimli ve uygun maliyetli bir şekilde üretilmesine olanak tanıyan yaratıcı değişken veri baskısını güçlendirebilir. Doğru yazılım araçlarıyla pazarlama materyalleri ve diğer tüm materyaller minimum sürede kolayca özelleştirilebilir ve tüm süreç otomatikleştirilebilir. Sonuç olarak rekabet gücü artar.
 

3. Yapay zekadan en iyi şekilde yararlanılması

Drupa 2024'ün gösterdiği bir şey varsa o da yapay zekanın baskı süreçlerine entegre edilmesinin etkisiydi. Drupa'nın Print Horizons'ı, teknolojinin öngörücü bakım programlarına yardımcı olmak için makine performans verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesinde geniş bir endüstri kullanımına sahip olduğunu bildirdi. Malzemelerin daha iyi kullanılması, atıkların azaltılması ve kalite kontrolüne yardımcı olunması için daha fazla benimsenmesi gerektiğine işaret etti. Sektörün yapay zeka tarafından oluşturulan metin ve görüntü içeren dosyaların akınına hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı. Tüm bunlar, tedarik zincirindeki operasyonel verimlilik iyileştirmeleri ve üretim süreçleri göz önünde bulundurularak yapıldı.
 
Yapay zeka kullanımının özellikle etkili olduğu alanlardan biri, kişiselleştirmeyi geliştiren, hedeflemeyi iyileştiren ve baskı süreçlerini optimize eden yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle programatik baskı. Ziyaretçiler, programatik baskı da dahil olmak üzere baskı endüstrisine özel kullanıcı dostu yapay zeka odaklı yazılım çözümlerini keşfedebildi. Tamamen hedefe yönelik iletişim için uygulamalara yapay zeka tarafından oluşturulan içerik ekliyor. Ayrıca, verimliliği ve etkinliği artırmak için yapay zekanın algoritmaları nasıl değerlendirdiğini ve iyileştirdiğini düşünebildiler.

4. Nitelikli çalışan açığının yönetilmesi

Yapay zeka aynı zamanda daha az sayıda kalifiye çalışandan kaynaklanan büyük ölçekli sorunun çözümünde de rol oynamaktadır. Sıkıcı görevler yapay zeka tarafından devralınabilir ve çalışma süresi yaratıcı görevler için giderek daha fazla kullanılabilir. Ayrıca çalışanları destekleyen Endüstri 5.0, insan merkezliliğe odaklanmaktadır. Yeni teknolojilerin çalışanları nasıl daha iyi destekleyebileceği ve artan otomasyon ve son derece etkili uzaktan servis operasyonu gibi çözümlerle işi nasıl kolaylaştırabileceği ele alınmaktadır. Drupa'nın Print Horizons'u, ticari, yayıncılık ve ambalaj sektörlerindeki operasyonların yatırım yapmayı düşünmelerinin ana nedeninin daha az vasıflı personeli desteklemek için otomasyon olduğu konusunda hemfikirdir.Ortada bir dizi faktör var. Temel zorluklardan biri, teknolojik ilerlemenin hızlı temposudur. Dijital baskı, otomasyon ve veri odaklı süreçlerin devreye girmesiyle beceri gereksinimleri gelişmiştir ve bu teknolojilere geçiş genellikle bir uzman gerektirmektedir. Katkıda bulunan bir diğer faktör de yaşlanan işgücüdür. Deneyimli profesyoneller emekli oldukça, baskı öncesi teknisyenleri, makine operatörleri ve renk yönetimi uzmanları gibi uzmanlar tarafından doldurulması gereken beceri ve bilgilerde boşluklar ortaya çıkıyor. Sektörün modası geçmiş olarak algılanması da etkili oluyor. Çok az insan grafik tasarımdan satış ve pazarlamaya ve baskı üretimine kadar mümkün olan kariyer fırsatlarının farkındadır. İşte bu noktada sektörün heyecan verici ve yenilikçi yönlerini tanıtmak, bu modası geçmiş yanlış algıyı ortadan kaldırabilir.
 Günlük operasyonlarda beceri açığı, üretkenliği artırmak ve verimlilik seviyelerini yüksek tutarak çalışanların daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlamak için robotlardan yararlanılarak telafi edilebilir. Robotlar ayrıca teslim sürelerini kısaltmaya, tıkanma riskini azaltmaya ve güvenliği optimize etmeye yardımcı olabilir.
 Uzaktan servis işlemleri ve özel yazılım araçları da operasyonel verimliliği artırabilir. Mevcut personelin becerilerini geliştirmek için eğitim programlarına yatırım yapılması da etkili faktörlerden biridir.

5. Operasyonel sürdürülebilirliğin sağlanması

Sürdürülebilirlik ve baskının çevreye etkisi teması fuar boyunca ana konu oldu. Drupa'nın Print Horizons'ı, ne operasyonların ne de tedarikçilerinin bunu görmezden gelemeyeceğini bildirdi. Bu aynı zamanda doğruydu çünkü sürdürülebilirliği arttırmak için alınan önlemler genellikle kar hanesi için iyidir ve sıklıkla müşteriler tarafından talep edilir. Birçok işletme bunun farkında ve bazı sürdürülebilir stratejileri uygulamaya koymuş durumdadır. Aslında, ankete katılan tüm matbaacıların %55'inin belirli amaç ve hedefleri olan bir sürdürülebilirlik politikası vardır. Bu rakam hem küresel olarak hem de tüm pazarlar için geçerlidir.
Ziyaretçiler, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve sürdürülebilir üretim uygulamaları gibi inisiyatiflerle ortaya konan sürdürülebilirlik taahhüdünü görmeye hevesli oldukları gözlemlendi. Taahhütler, marka itibarını artırırken atıkları en aza indiren bir yaklaşım olarak görülmektedir.
Değişimi nasıl etkileyeceklerini anlamak isteyenler için sonraki en iyi adımlar arasında iyileştirme alanlarını belirlemek için bir sürdürülebilirlik denetimi yapmak, çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak ve sürdürülebilirlik çabalarını müşterilere ve paydaşlara iletmek yer alıyor.Bunlar, Drupa'da gerçekleşen ve operasyonların dijital üretimdeki bu temel zorlukları ve sektörü şekillendiren trendleri nasıl ele alabileceğini araştıran ileri görüşlü konuşmalar arasındaydı. 
Fuar süresince verimliliği nasıl en üst düzeye çıkarabilecekleri, yapay zeka yeteneklerinden nasıl yararlanabilecekleri, beceri eksikliklerini nasıl azaltabilecekleri ve operasyonlarının sürdürülebilirliğini nasıl artırabilecekleri tartışıldı.
En son yüksek otomasyonlu teknoloji yenilikleri, verimli sistemler ve kullanımı kolay çözümler yardımıyla "Baskının Geleceğindeki Potansiyeli Görmenize" nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.
 
BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Baskı teknolojilerinde dünyanın önde gelen ticaret fuarı Drupa'yı kaçırmayın

Uluslararası baskı endüstrisi Düsseldorf/Almanya'da gerçekleşecek olan Drupa...

BASKI BENİM İŞİM
07.12.2023
BİZDEN SİZE: