TİCARİ BASKI

Dijital dönüşümle ilgili dört yaygın yanılgı

Baskı hizmeti sağlayıcıları için dijital dönüşüm dönüştürücü olacak ancak, bazı yanlış anlamalar var. İşte bunları açıklığa kavuşturuyoruz.

05.06.2024
4 dakika 4 dakika
ANAHTAR KELİMELER:
İÇİNDEKİLER
Dijital dönüşüm, hızla değişen baskı üretimi pazarında operasyonel verimliliklerini artırmak ve rekabet avantajlarını optimize etmek isteyen baskı hizmeti sağlayıcıları için giderek daha kritik bir adım olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, dijital dönüşümü çevreleyen, etkinliğini zayıflatabilecek ve potansiyel faydaları etkileyebilecek birkaç yanlış anlama var. Burada dört yaygın yanlış anlamayı ele alıyoruz. Ayrıca bu dijital çağda başarılı bir dönüşüm stratejisinin gerçeklerini de tanımlıyoruz.

1. Yeni yazılım süreçleri sorunsuz bir dönüşümle sonuçlanacaktır

Efsane: Yaygın bir yanılgı, yeni yazılım süreçlerinin veya sistemlerinin basit bir şekilde benimsenmesinin sorunsuz ve faydalı bir dijital dönüşüme yol açacağıdır. Bu, yeni teknolojilerin mevcut iş süreçlerine entegre edilmesinin içerdiği karmaşıklığı hafife almaktadır. Yeni yazılım araçları güçlü yetenekler sunabilse de, mevcut süreçler kusurlu veya verimsizse, bunların uygulamaya konulması tek başına istenen sonuçları sağlamayacaktır. Yazılımın tüm potansiyelinden yararlanmak için, yazılımın kullanıldığı süreçlerin tamamen yeniden düşünülmesi gerekir, çünkü çoğu durumda ayarlamalar gereklidir. Yeni yazılımlar sadece ara katman yazılımı olarak değil, uçtan uca bir yaklaşımın parçası olarak kullanıldığında verimli ve hatasız olduklarını kanıtlayabilirler.

Gerçeklik: Yeni yazılım sistemlerini uygulamaya koymadan önce karar vericiler mevcut süreçleri uçtan uca kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelidir. Bu, yeni yaklaşımların etkinliğini engelleyebilecek verimsizlikleri, fazlalıkları ve tıkanmaları belirlemeye ve anlamaya yardımcı olacaktır. Bu kritik değerlendirme ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, yeni dijital araçların beklenen iyileştirmeleri sağlamasını ve mevcut zorlukların daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmasını sağlamak için gereklidir.

2. Değişim yerelleştirilmelidir

Efsane: Bir başka yanlış kanı da dijital dönüşüm girişimlerinin yerelleştirilmesi veya bir kuruluş içindeki belirli departmanlarla sınırlandırılması gerektiğidir. Bu yaklaşım genellikle riski veya kesintiyi en aza indirmek için benimsenir. Ancak dijital dönüşüm her baskı üretim sürecini şekillendirebilir ve tam anlamıyla etkili olabilmesi için koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç duyar.

Gerçeklik: Dijital dönüşüme bütünsel bir yaklaşım benimsemek daha etkilidir. Değişiklikler kuruluşun tamamında uygulandığında tutarlılık sağlanır, daha iyi veri entegrasyonu kolaylaştırılır ve farklı departmanlar arasındaki sinerjiden yararlanılır. Bu kapsamlı yaklaşım, dijital dönüşüm yolculuğunun potansiyel faydalarını artırır ve değişimi kucaklayan birleşik bir kültürü teşvik eder.

3. Çalışanlar dönüşümü kolayca benimseyecek

Efsane: Genellikle çalışanların yeni dijital araçları ve süreçleri otomatik olarak benimseyeceği varsayılır. Ancak gerçek şu ki, değişim göz korkutucu olabilir ve herkes yeni çalışma yöntemlerine uyum sağlamaya hazır veya istekli değildir.

Gerçeklik: Başarılı dijital dönüşüm, aktif değişim yönetimi ve çalışan katılımı stratejileri gerektirir. Değişimin faydalarını ve gerekliliğini etkili bir şekilde anlatmak ve doğru eğitim ve desteği sağlamak çok önemlidir. Dönüşümün bir parçası olarak çalışanların endişelerini ve zorluklarını tanımak ve ele almak çok önemlidir. İşverenler, geçiş sırasında ortaya çıkan sorunların genellikle çalışan hatalarından değil, değişim sürecinin kendisinden kaynaklandığını kabul etmelidir. Çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini ve dönüşüme dahil olmalarını sağlamak, geçişi önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve olumlu bir sürekli gelişim kültürü yaratabilir.

4. Dijital dönüşüm iş kayıplarına yol açacak

Efsane: En zorlu efsanelerden biri, dijital dönüşümün kaçınılmaz olarak iş kayıplarına yol açacağı, artan otomasyon ve dijital araçların insan çalışanların yerini alacağıdır. Bu zihniyet çalışanlar arasında direnç yaratabilir ve bir operasyonun rekabetçi kalmasına yardımcı olan çok ihtiyaç duyulan evrimi benimsemenin önünde önemli bir engel olabilir.

Gerçeklik: Dijital dönüşüm iş rollerinde değişimlere yol açabilirken, mutlaka daha az işle sonuçlanmaz. Çoğu zaman iş basitçe evrim geçirir. Tekrarlayan görevleri içeren işler azalabilirken, tipik olarak daha yaratıcı, analitik ve stratejik roller ortaya çıkar. Sonuç olarak dijital dönüşüm, işlerin ortadan kaldırılmasından ziyade iş dönüşümü için bir fırsat olarak görülebilir. Çalışanlar, görevlerini daha etkin ve yaratıcı bir şekilde yerine getirmek için yeni teknolojilerden faydalanmak üzere yeniden eğitilebilir. Daha fazla değer katan yeni roller üstlenebilirler.

Dijital dönüşüm ile ilerleme

Bu yanlış anlamaları anlamak ve ele almak, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkan tüm baskı hizmeti sağlayıcıları için çok önemlidir. Kapsamlı planlama, bütünsel uygulama, aktif çalışan katılımı ve gelişen teknolojik ortamlara sürekli adaptasyona odaklanmalıdırlar.

Dijital dönüşümün neler başarabileceğini gözden geçirirken, teknoloji seçimlerini iş stratejisi, hedefler ve ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmek için paydaşlarla birlikte çalışmak önemlidir. Belirli iş hedeflerini destekleyebilecek dijital sistemleri ve çözümleri keşfederek bunların operasyonel gerekliliklerle iyi bir şekilde entegre olmasını ve genel stratejiyi geliştirmesini sağlamak gerekir.

Dönüşümünüzle ilgili dikkat etmeniz gerekenler

Dijital dönüşüm fırsatlarını gözden geçirirken tüm operasyonu ve iş süreçlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Mevcut çalışma yöntemlerini, tıkanıklıkları ve sorunlu noktaları belirleyin. Otomasyon, veri entegrasyonu veya yeni dijital araçların iş akışlarını kolaylaştırabileceği ve verimliliği artırabileceği alanları göz önünde bulundurun.Dijital baskı çözümleri, geleneksel baskı operasyonlarının dönüştürülmesinde önemli bir rol oynayabilir. Bazı potansiyel iyileştirmeler ve yetenekler sunabilirler. Bunlar şunları içerir:
  1. Değişken Veri Baskısı - Dijital baskı yoluyla basılı materyallerin özelleştirilmesine ve kişiselleştirilmesine olanak tanıyarak daha hedefli ve etkili pazarlama kampanyaları yapılmasını sağlar.
  2. Web-to-print Çözümleri - Baskı işleri için çevrimiçi bir sipariş portalı sağlayarak siparişi otomatikleştirir ve manuel temas noktalarını azaltır.
  3. İş Akışı Otomasyonu - Baskı öncesi otomasyonuna sahip dijital baskı iş akışları, işçilik maliyetlerini ve geri dönüş sürelerini önemli ölçüde azaltabilir.
  4. Talebe Bağlı Baskı - İhtiyaç duyulduğu anda ihtiyaç duyulan baskının yapılmasını sağlar. Talebe uygun daha kısa tirajlar, fazla üretimden kaynaklanan envanter maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. En son yazılım gelişmeleri verimliliği artırmaya odaklanmıştır, ancak bunların etkinliği mevcut hatalı süreçler tarafından engellenebilir. 
  5. Yeni Uygulamalar - Dijital baskı, işletmenin değişken ambalaj, etiket ve geniş formatlı grafikler gibi uygulamalarla ürün portföyünü genişletmesine olanak tanır. Etiket ve Ambalaj: Yapılandırılmış verilerle daha üretken | KONICA MINOLTA
BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Genç yetenekleri işe alın - ve onları kendiniz eğitin!

Kendi çalışanlarınızı eğiterek ve geliştirerek kalifiye eleman açığını...

TİCARİ BASKI
02.10.2023

Dijital baskının evrimi ve Konica Minolta'nın 150 yılına bir bakış

Kaç şirketin 150 yıldır varlığını sürdürdüğünü biliyorsunuz? Konica Minolta...

TİCARİ BASKI
27.11.2023

2024'te dijital baskıyı şekillendiren trendler

Dijital baskının ilerleyişi artık durdurulamaz. 2024 yılı baskı endüstrisi...

TİCARİ BASKI
05.01.2024
BİZDEN SİZE: