Global Kişisel Veri Koruması

AB veri güvenliği yönetmeliklerinde yapılması beklenen değişiklikler öncesinde, Konica Minolta Grubu, dünyada bu alandaki en iyi uygulamayı sunan şirketler arasındaki yerini korumak için Global Kişisel Veri Koruma Politikasını açıkladı.

Şirketin geleceğe dönük politikasının duyurusu, 25 Mayıs 2018’den itibaren yürürlüğe girecek olan AB Genel Veri Güvenliği Yönetmeliği’nden (GDPR) önce yapıldı. Veri gizliliği düzenlemesinde son 20 yılda yapılan en önemli değişiklik olarak tanımlanan GDPR, bireylerin haklarını ve onlara sağlanan korumayı ciddi oranda artırarak, AB vatandaşlarına ait kişisel bilgiyi işleyen AB merkezli ve AB merkezli olmayan şirketleri etkileyecek geniş çaplı değişiklikler getirecek.

Global Kişisel Veri Koruması Politikamızı İndirebilirsiniz:
Global Personal Data Protection Policy​
 

Global Kişisel Veri Koruma Politikası

Büyüyen küresel bir şirket olarak çeşitli iş alanlarında faaliyet gösteren Konica Minolta Grubu olarak müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduğunun bilincindeyiz. Konica Minolta Grubu olarak, yalnızca en iyi ürün ve hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uyumluluk ve sosyal sorumluluk alanlarında en yüksek standartları da karşılıyoruz.

Konica Minolta Grubu müşterilerinin, iş ortaklarının, yönetici ve çalışanlarının gizliliğini korumaya ve müşterilerinin, iş ortaklarının, yönetici ve çalışanlarının kişisel verilerini korumaya ilkesine bağlı bir şirkettir.

İşbu Politikanın Kapsamı ve Uygulanabilirliği

İşbu politika, Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) ve bağlı şirketleri (“Grup Şirketleri”), yöneticileri ve çalışanları için geçerlidir. Burada geçen “Bağlı Şirket” Konica Minolta’nın, oy çokluğuna, yönetim temsilcisi çokluğuna veya sözleşmeye dayalı olarak, işbu Politikanın uygulanmasını doğrudan veya dolaylı olarak yürürlüğe koyması anlamına gelmektedir. Konica Minolta ve Grup Şirketleri (“Konica Minolta Grubu”) yönetmelik ve yöntem gibi şirket içi kuralları işbu Politikaya uygun olarak belirler ve yürürlüğe koyar.

İşbu Politika, Konica Minolta Grubu’nun veri koruması ve veri güvenliği standartlarının temel ilkelerini oluşturur ve bunların, dünya çapında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası veri koruması kanunlarıyla uyumlu olmasını sağlar. Dolayısıyla, ilgili ulusal veri koruması ve gizliliği kanunlarının yerine geçmeyi değil, bunları desteklemeyi amaçlayan uluslararası ölçekte kabul edilen veri koruması ilkelerini kapsar (“Ulusal Mevzuat”). Bunun anlamı, işbu Politika içeriğinin, karşılık gelen Ulusal Mevzuatın bulunmaması veya Ulusal Mevzuatın işbu Politikadan daha düşük gereksinimlere sahip olması durumunda kullanılmasıdır. Öte yandan, uyuşmazlık veya Ulusal Mevzuatın daha katı gereksinimlere sahip olması durumunda her zaman Ulusal Mevzuata bağlı kalınır.

İşbu Politika kişisel veri işlemesinin tamamını kapsar. İşbu Politika, tüzel kişi verisinin kişisel veri ile aynı seviyede korunduğu ülkelerde, tüzel kişiler için de aynı şekilde geçerlidir. İstatistik değerlendirmeler veya çalışmalar gibi amaçlarla kullanılan anonim veri işbu Politikaya tabi değildir.

 

Konica Minolta Grubu’nun kişisel veri işleme ilkeleri

 
 • Yasallık, tarafsızlık ve şeffaflık 
  Kişisel veri, veri sahibinin bireysel haklarının korunması için yasal, tarafsız ve şeffaf bir biçimde toplanır ve işlenir.
 • Özel amaç kısıtlaması 
  Kişisel veri yalnızca belirtilen açık ve yasal amaç için kullanılır ve bu amaca aykırı bir şekilde işlenemez.
 • Veri doğruluğu / Veri güncelliği
  Kişisel veri doğrudur ve gerektiği hallerde güncellenir. Konica Minolta Grubu hatalı veriyi gecikme olmadan siler veya düzeltir.
 • Veri ekonomisi / Veri küçültmesi
  Kişisel veri yeterli, ilgili ve gerektiği kadarıyla sınırlıdır. Kişisel veri gerektiğinden daha uzun süre saklanmaz.
 • Veri sahibinin hakları
  Konica Minolta Grubu, veri sahibinin veriye erişim, veri işlemesinin kısıtlanması veya veriyi silme ve veri doğruluğu haklarına saygı duyar. Konica Minolta Grubu, veri sahibi verisinin nasıl ve ne amaçla toplandığı ve işlendiği hakkında açık ve net bilgi sağlar. Yorumlar: “~ hakkı için” birleşme
 • Silme
  Grup, toplanma amacıyla ilişkili olarak ihtiyaç duyulmayan veya kullanılması için verilen izni geri alınan ve işlemenin uygulanması için yasal bir neden bulunmayan veriyi siler
 • İşleme güvenliği / Veri güvenliği
  Kişisel veri, güvenli biçimde işlenir. Risk faktörüne uygun olarak yetkisiz işlemeye veya düzenlemeye, veri kaybına veya tahribatına veya yetkisiz ifşaya veya aktarılan, saklanan veya başka şekilde işlenen veriye yetkisiz erişime karşı teknik ve düzenleyici önlemler alınır. Konica Minolta Grubu süregelen veri bütünlüğünü, uygunluğunu, gizliliğini ve doğruluğunu temin eder. Konica Minolta Grubu kişisel veri işleyen sistem ve hizmetlerin hızlı tepki veren yapıda olmasını sağlar. Herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşıldığında, Konica Minolta Grubu veri kullanımını ve erişimini hızlı bir biçimde uygun hale getirme yeteneğine sahiptir.
 • Kasten ve varsayılan veri koruması 
  Konica Minolta Grubu, varsayılanda, yalnızca belirlenen herbir amaca uygun kişisel verinin işlenmesi için gerekli olan teknik ve düzenleyici önlemleri uygular. Kasten ve varsayılan Veri Koruması ilkesi yeni ürün geliştirmelerinde uygulanır.
 • Sorumlu tutulabilme
  Sorumlu tutulabilme bütün işleme faaliyetleri için geçerlidir. Konica Minolta Grubu şartlara uymaktan sorumludur ve bunlara uyduğunu gösterir.
 

Konica Minolta Grubu’nun veri koruma oluşumu

Konica Minolta Grup şirketlerinden herbiri yukarıda belirtilen ilkelerin uygulanması ve denetlenmesi için bir yetkili atar.

Basın Bültenimiz:
https://newsroom.konicaminolta.eu

İletişim

Veri koruması konusunda herhangi bir sorunuz varsa, şirketimizin veri koruma görevlisine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Osman Nuri Demirci
Veri Sorumlusu Konica Minolta Turkey İş Teknolojileri A.Ş. adına yetkili Veri Koruma Görevlisi
Şerifali Mah. Barbaros Cad. Hattat Sok. No:19 Ümraniye / İstanbul
Telefon: +90 216 528 56 56 
E-Mail: osmannuri.demirci(at)konicaminolta.com.tr


 

Ek Bilgiler