Konica Minolta

Türkiye

  • Türk

Giving Shape to Ideas

Çevre Politikası

ÇEVRE

Çevre Politikası

KONICA MINOLTA, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiği inancı ile,

· Güvenlik ve kaliteden ödün vermeden, amaçlarına odaklanarak sürekli iyileştirme felsefesi ile yeniliklere, gelişime açık ve sürdürülebilir olmak,

 · İlgili mevzuatlar ve standartlar da dahil olmak üzere, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek,

 · Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,

 · Gerek ulusal gerekse de uluslararası her tür teknolojik iyileşmeleri de takip ederek çevresel kirliliği önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, geri dönüşüm/geri kazanımını sağlamak, geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,

 · Çevre yönetim sistemi performansımızı sürekli iyileştirebilmek için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmek,

 · Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,

 · Tüm ilgili tarafların çevre yönetim sistemi bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; halkı bilinçlendirmek,

 · Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinden hareketle, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak,

 Taahhüdümüzdür.

 

Eko Vizyon 2050 – sürdürülebilir bir dünya ve toplum için

  • Konica Minolta, sürdürülebilir bir dünya ve topluma katkıda bulunarak, gelecekteki hedeflerine ulaşmak ve küresel bir şirket olarak sorumluluklarını yerine getirmek için uzun vadeli çevresel vizyonu Eko Vizyon 2050'yi açıkladı.
  • Konica Minolta, EcoVision 2050 için belirtilen amaçlara yönelik bir basamak olarak 2015 orta vadeli çevre düzeni planını hazırladı.