Konica Minolta

Türkiye

  • Türk

Giving Shape to Ideas

Çevreci Ürün Döngüsü

ÇEVRE

Çevreci Ürün Döngüsü

Konica Minolta, ürünlerinde farklı çevresel konuları dikkate alır. Bu yaklaşım, yeni ürün ve hizmetlerin araştırma ve geliştirme ile başlayarak, tedarikçi ve müşteri ilişkilerinin tüm süreçlerinde devam eder ve eski cihazların geri dönüşümü ile tamamlanır.


Örnek: bizhub C25 ile bir önceki modelin CO2 kaplama alanı karşılaştırması

Aşağıdaki örnek ürünlerimizi sürekli daha iyi hale getirdiğimizi ve ürünün kullanım ömrü boyunca CO2 kaplama alanını azalttığımızı gösterir.

Yeni A4 MFP bizhub C25, bir önceki bizhub C20 modeline oranla çok daha az miktarda yeşil gaz tüketir. Bu durum üretim, nakliye ve cihazın çalışması esnasında azaltılan tüketimin bir sonucudur.

bizhub C25'in gaz tüketimi bizhub C20'ye oranla yılda 212 kg daha azdır. Miktar küçük bir otomobil ile 1,657 km sürüşe veya uçakla 1,237 km'lik uçuşa denk gelir.

*Kg-CO2e; sera gazlarının (Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Azot oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC), Sıvı Perflorokarbonlarda (PFC), Kükürt (SF6)) eşdeğeri olarak sera gazları ağırlığı anlamına gelir.