OPTIMIZED PRINT SERVICES

ŞEÇİMİ DEĞİŞTİR

Danışmanlık

OPS Danışmanlığı sonucu oluşan bütün geliştirmeler, daha önceden belirlenmiş danışmanlık prosedürlerine ve müşterinin kendisine özel hazırlanan çözüm sürecinin her adımını daha net ve rahat bir şekilde görüp anlamasına olanak veren güçlü analiz araçlarına dayanır.

  • Veri Toplama (Capture): Yazılımlar ile mevcut dokümantasyon araçlarının tanımlanması ve kesin bir şekilde kapasite kullanımı ve baskı adetlerinin ölçümlenmesi. Hizmet seviyesi, doküman akışlarının ve kişisel veya departman bazında özel ihtiyaçların belirlenmesi için hazırlanan kullanıcı anketleri.
  • Analiz (Analyze): Kesin ve net rakamlar ile toplam sahip olma bedeli (TCO) hesaplamaları ve bunların ortalama pazar fiyatları ile karşılaştırılması. Doküman bazlı iş süreçlerinin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerekli baskılama hizmetlerinin detaylı analizi.
  • Optimizasyon (Optimize): Her organizasyonun  ihtiyaçlarına uyan baskılama ortamlarının dizayn edilmesi ve bunların somut rakamlar, görseller ve kat planları ile açıklanması.