Konica Minolta

Türkiye

  • Türk

Giving Shape to Ideas

Kurumsal Tutum

KURUMSAL BİLGİLER

Amacımız herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunan fikirlere şekil vererek müşterilerimizin ne düşündüğünü bilmek; onların bakış açısından gereksinimlerini anlamak; ticaretlerinde yaşadıkları zorluklara çözüm üretmektir.

SEÇİMİ DEĞİŞTİR

Konica Minolta Grubu Kurumsal Tutum Bildirgesi

Ticari birimler olarak karlılık amaçlı adil biçimde birbirleriyle rekabet içindeki şirketler topluma da bir bütün olarak fayda sağlamalıdırlar. Bu nedenle Konica Minolta Şirketler Grubu toplumsal sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli ve grubun tüm yöneticileri, müdürleri ve çalısanları tarafından bu Kurumsal Tutum Bildirgesinin ruhu açıkça kabul edilmelidir.

Şirket üst yönetimi Kurumsal Tutum kurallarının uygun biçimde amacına ulaşmasının görevi ve sorumluluğu olduğunu idrak etmeli ve tüm yönetici, müdür ve çalısanların Kurumsal Tutum kurallarını esaslı olarak anlamalarını sağlayacak girişimleri yapmalıdır. Ek olarak şirket üst yönetimi içerdeki ve dışarıdaki şahısların düşüncelerini dikkate almalı ve etik kurumsal tutumu güvence altına alan etkin sistemlerin kullanılmasını teşvik etmelidir.

Faydalı ve Güvenli Ürünler

En yüksek ölçüde güvenliği göz önünde tutarak topluma faydalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulmasıyla müşteri ve kullanıcıların güvenini kazanmak için çaba göstermeliyiz.

Şeffaf ve Dürüst Şirket Aktiviteleri

Şeffaf ve dürüst şirket aktiviteleri dâhilinde kanunlar ve sosyal kurallara uymalı ve uluslararası yönetmelikler ve tüzüğümüz ile uyumlu hareket etmeliyiz.

Toplumla İletişim ve Bilgilerin Yayınlanması

Genel olarak toplumla iletişim kurmalı ve şirket bilgilerini dürüst ve ölçülü bir tarzda açıklamalıyız.

Çevrenin Korunması

Küresel çapta çevresel sorunların ciddiyetinin bilincinde olmalı ve çevrenin korunması için gönüllü ve inançlı bir biçimde hareket etmeliyiz.

Topluma Katkı

Küresel bakış açısından topluma katkı sağlamalı ve eşzamanlı olarakta yerel kültür ve geleneklere saygı göstermeliyiz.

Tüm Çalısanlarımıza Saygı

Çalısanlarımıza rahat ve tatmin edici bir hayat sürme imkânı sağlamaya, onlara güvenli bir çalışma ortamı sunmaya ve her çalışanın kişiliğine ve bireyselliğine saygı göstermeye çaba sarf etmeliyiz.

Sorumluluk Bilinci ile Hareket Etmek

Bu davranış kuralları ilkelerine uyulmaması durumunda şirket yönetimi problemin çözümü için ihlalin nedenlerini incelemeli ve uygun yöntemlerle kurallara uyulmasını ve tekrarını engelleyici iyileştirme önlemlerini geliştirmelidir. En kısa sürede kural ihlali kapsamlı şekilde açıklanmalı ve yayınlanmalı ve ihlalin sorumluluğu aydınlatılmalıdır.  Eğer gerekli ise şirket yönetimi üyeleri olsalar dahi dürüst ve katı disiplin önlemleri alınmalıdır.


Bildirge Tarihi 01 Ekim 2003