Konica Minolta

Türkiye

  • Türk

Giving Shape to Ideas

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

ŞİRKET

Görüntüleme ve görüntü işleme ürünlerinin lider bir tedarikçisi olarak Konica Minolta, dijital görüntülemenin tüm alanlarında gerekli olan ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunmak için çaba harcıyor.Bu noktada ofis ve profesyonel üretim ortamlarında doküman yönetimi ve iş çözümleri, özellikle de gerek renkli çıktılar gerekse bunlarla ilgili malzemelere özel önem veriyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Konica Minolta'nın kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri "Yeni Değerlerin Yaratılması" olan şirket yönetim felsefesi temelinde ve kurumsal tutum bildirgesi üzerinedir. Şirketler grubu tüm hissedarlarına karşı sorumluluklarını yerine getirerek ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak toplumun güven ve beklentilerine uyarak yaşamak için çabalamaktadır.

Konica Minolta insan hakları, emek, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesinde imza sahibidir. Şirket ayrıca Japon Birliği Küresel İlkeler Sözleşmesine de (GC-JN) katıldı. Grup politikasının bu ve diğer evrensel ilkeler ile uyumluluğu ve tanıması Konica Minolta şirketler grubu kılavuzunda yer alan Kurumsal Tutum Bildirgesinde ifade edilmiştir. Kurumsal Tutum Bildirgesi Konica Minolta'nın bu evrensel ilkelerle uyumluluğunun sağlanmasında yardımcı olması için küresel olarak paylaşılmaktadır.