Çevresel, Sosyal ve Yönetim (ÇSY)

| 6 Temmuz 2023

Bir ÇSY çerçevesi kullanarak değişen bir dünyanın zorluklarına çözüm bulmak


Dünya, çevre ve insan toplumunda meydana gelen dramatik değişiklikler nedeniyle bir dizi çevresel ve sosyal zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorlukların çözüme kavuşturulması, hükümetler, işletmeler, STK'lar ve Dünya gezegenini evi olarak gören hepimizin çözüm sürecine dahil olmasına bağlıdır. Ele alınması gereken başlıca zorluklar arasında aşağıdakiler yer almaktadır.


Çevresel Zorluklar

 • Fosil yakıtların ana sebep olduğu iklim değişikliği ve küresel ısınma

 • Doğal kaynakların aşırı kullanımı

 • Okyanuslarda ve karada atık (plastik gibi)

 • Ormansızlaşma ve orman yangınları

   


1990 ve 2021 yılları arasında, uzun ömürlü sera gazlarının iklimimiz üzerindeki ısınma etkisi yaklaşık %50 oranında artmış olup, bu artışın yaklaşık %80'ini CO2 oluşturmaktadır.*
 
*Gezegen için daha fazla kötü haber: Sera gazı seviyeleri yeni zirvelere ulaştı.
Sosyal Zorluklar
 
 • İnsan hakları ihlalleri ve ayrımcılık
 • Modern kölelik  
 • Birçok iş sektöründe cinsiyete dayalı ücret farkı 
 • Yaşlanan nüfusun artması ve bunun işgücü açığını kapatmak için genç çalışanlar üzerinde baskı oluşturması  
 • İnsanlar daha iyi bir iş/yaşam dengesi aradıkça ve işletmeler ofis ve çalışma alanları işletmenin genel giderlerini azaltmaya çalıştıkça teknolojiye daha fazla bağımlılık (kısmen hibrit ve uzaktan çalışmaya geçişin etkisiyle) 

Yönetim Zorlukları 
 
 • İşletmelerden sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde hareket etmeleri beklentisi 
 • Avrupa yasalarına ve ulusal yasalara uygunluk  
 • Etik, güvenilir iş uygulamalarına ve sağlam yönetişim süreçlerine duyulan ihtiyaç 
 • Tedarik zincirinde etik ve sürdürülebilirliğin dikkate alınması 
 • Dengeli bir kurumsal strateji

Konica Minolta'da ÇSY Girişimleri

Konica Minolta, 150 ülkede 39.000'den fazla çalışanı olan küresel bir şirket olarak çevresel, sosyal ve yönetim sorumluluklarını ciddiye almaktadır. Gelişmeye devam eden ve toplumun ve bireylerin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan sağlam ve yenilikçi bir şirket olmayı hedefliyoruz ve çabalarımızı ve yükümlülüklerimizi yönlendirmek için bir ÇSY çerçevesi kullanıyoruz.
 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler)

ÇSY yaklaşımımız, tüm ulusların birlikte çalışarak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tarafından yönlendirilmektedir:
 • Aşırı yoksulluğu sona erdirmek
 • Eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek
 • Gezegenimizi korumak
 • Büyümeyi teşvik etmek ve refahı artırmak

Konica Minolta, SKH'lere ulaşılmasına yardımcı olmak için yenilikçi kapasitesini ve dijital teknolojilerini kullanmaya kararlıdır.
 
Konica Minolta Business Solutions Europe olarak, SKH'lere olan bağlılığımız, iklim değişikliğiyle mücadele en acil öncelik olarak kabul edilmek üzere, aşağıdaki altı konuya özel bir odaklanma gerektirmektedir:

Amaç, tüm hedefleri bir kerede gerçekleştirmek değil, gerçekçi hedefler belirlemek ve iddialı katkılarda bulunmaktır. Şirket olarak, Anahtar Performans Göstergeler (APG) ve bunların başarısını güvenilir bir şekilde izlemek için kontrol sistemleri üzerinde sürekli çalışıyoruz.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

ÇSY yaklaşımımız aynı zamanda Aralık 2008'de imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni de takip etmektedir. Sözleşmenin 10 ilkesine ve insan hakları, çevre, çalışma konuları ve yolsuzlukla mücadelenin korunmasına yönelik ihtiyatlı ve sorumlu yaklaşımına uymayı taahhüt ediyoruz.


Derecelendirmelerimiz ve Sıralamalarımız

ÇSY taahhüdümüzün üçüncü taraflarca uluslararası düzeyde sürekli olarak tanınmasından gurur duyuyoruz.

Aşağıdaki uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirildik:

EcoVadis: EcoVadis 2023 sürdürülebilirlik derecelendirmesinde Altın Seviye Tanınma Madalyası
Global 100: 6. kez '2023 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Global Şirketi' (Corporate Knights) arasında yer aldık
CDP Tedarikçisi: CDP Tedarikçi Bağlılığı Lideri, 2022
Kurumsal ESG Performansı: Almanya merkezli ISS-ESG (eski adıyla oekom research AG) tarafından 2011 yılından bu yana Prime Status
S&P Global'in Sürdürülebilirlik Yıllığı 2023: sektöründeki şirketler arasında ilk %5'te yer aldık

Konica Minolta'nın ÇSY yükümlülüklerini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi edinin:

Konica Minolta Business Solutions Europe Hakkında

Konica Minolta'nın yolculuğu 150 yıl önce, işleri farklı görme ve yapma vizyonuyla başladı. Toplumun ve dünyanın iyiliği için yenilikler yapıyoruz. O zaman bizi harekete geçiren aynı amaç, şimdi de bizi harekete geçiriyor.

Merkezi Langenhagen, Almanya'da bulunan Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Tokyo, Japonya'da bulunan Konica Minolta Inc. şirketinin yüzde yüz iştirakidir. Görüntüleme, veri işleme ve veriye dayalı karar verme alanlarındaki benzersiz uzmanlığıyla Konica Minolta, müşterileri - küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmeler ve kamu sektörü - için uygun çözümler üretmekte ve toplumun karşılaştığı sorunları çözmektedir.

Bir dijital işyeri çözüm sağlayıcısı olarak Konica Minolta, müşterilerinin dijitalleşmenin barındırdığı potansiyeli belirleyip ortaya çıkarmalarına ve işyerini yeniden düşünerek kuruluşlarının dijital olgunluğunda bir sonraki seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Konica Minolta, 'Akıllı bağlantılı işyeri'ni desteklemek amacıyla uzaktan çalışma, işbirliği, iş akışı yönetimi, otomasyon ve güvenlik için bulut, BT, yönetilen baskı ve video çözüm hizmetleri sunmaktadır. Şirketin dönüşümü yönlendirmedeki başarısı IDC tarafından da onaylandı, çünkü 'IDC MarketScape: Dünya Çapında Baskı Dönüşümü 2020 Satıcı Değerlendirmesi' Konica Minolta'nın 'baskı dönüşümünde dünya çapında bir lider olarak kabul edildiğini' belirtti. Konica Minolta 2021 yılından bu yana Microsoft Global Yönetilen İş Ortağıdır.

Konica Minolta'nın Baskı Olanaklarını Ateşlemek teklifi, matbaacıların, dönüştürücülerin ve marka sahiplerinin verimliliği artırmak için iş akışı otomasyonunu en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Şirket, tüm iletişim konularında danışmanlığın yanı sıra birinci sınıf üretim, ambalaj ve etiket yazıcıları sunuyor. Son işlem cihazları, öne çıkan ve katma değer yaratan baskı ürünleri yaratıyor. Konica Minolta, Avrupa'da on yılı aşkın bir süredir üretim baskısı pazar lideri olarak kendini kanıtlamıştır (InfoSource).
Günümüzde giderek artan sayıda kuruluş için başarı, finansal refahın dar tanımından daha fazlasıdır - çevreyi korumayı ve işgücünün yanı sıra içinde bulundukları toplumlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayı da içerir. Konica Minolta, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKHler) olan bağlılığıyla, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk hedeflerini tutarlı bir şekilde takip etme sözü vermiştir.

Şirket, zengin toplumsal katkı geçmişinin yanı sıra iş ve tedarik zinciri boyunca SKHlere ulaşmak için yaptığı çalışmalarla defalarca takdir edilmiştir. Konica Minolta, "2023 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Küresel Şirketi" arasında yer almaktadır ve 2023 EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ALTIN Seviye Tanıma Madalyası almıştır.

Konica Minolta, uzaktan hizmetleri için Keypoint Intelligence tarafından verilen prestijli 'Buyers Lab (BLI) 2023-2024 Batı Avrupa pazarı için Uzaktan Hizmette Hız Belirleyici Ödülü'ne layık görülmüştür.

Konica Minolta Business Solutions Europe, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 80'den fazla ülkede iştirakler ve distribütörler tarafından temsil edilmektedir. Konica Minolta Avrupa, 8.700'den fazla çalışanıyla (Nisan 2023 itibariyle) 2022/2023 mali yılında 2,26 milyar Euro'nun üzerinde net satış elde etmiştir.

Şirketin dünya çapında 39.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve 150'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news adresini ziyaret edin ve Konica Minolta'yı Facebook, Instagram ve YouTube'da takip edin.

Terimler ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir ve bu vesileyle kabul edilmektedir.