IT süreçlerinin karmaşıklığını ortadan kaldıran gelişmiş dijital çözümler ve dijital görüntü işleme teknolojisi sunar.

Günümüzün sağlık piyasası, yüksek düzeyde bireysel bakım bekleyen hastaların talep etmesi, sağlık sigortacılarının bakımın nasıl sağlanacağı üzerinde giderek daha fazla etki yaratması ve sağlık kuruluşlarının bütçe kısıtlamaları ve maliyetleri kontrol altında tutma baskısı ile karşı karşıya kalması gibi eğilimlerden büyük ölçüde etkilenmektedir.

Gelişmiş çözümlerimiz, bilgi akışlarını basitleştirmek ve tıbbi bilgileri erişilebilir ve uyumlu hale getirmek için belgeyle ilgili süreçleri otomatikleştirerek ve optimize ederek BT süreçlerinizin karmaşıklığını ortadan kaldırır. Bunun da ötesinde, hastane ve klinik pazarına çok beğenilen, yüksek performanslı dijital tanısal X-ray görüntüleme sistemleri sunuyoruz.


Çözümler