ISO-17025 Akreditasyonu

Bakım ve Kalibrasyon

 


 ISO/IEC 17025:2017
 

ISO / IEC 17025, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel gereksinimleri açıklar. Bu standardın amacı, yetkin çalışma ve geçerli, uluslararası karşılaştırılabilir sonuçlar sağlamak için kesin gereksinimleri tanımlayarak laboratuvarların çalışmalarına olan güveni artırmaktır. Standart ayrıca, yönetim sisteminin etkinliğini artırmak ve böylece iyileştirilmiş sonuçlara yol açmak için riskleri ve fırsatları ele alma gerekliliklerini de içerir.Almanya, Bremen'deki Avrupa Konica Minolta Servis Merkezi, bu standardın en son sürümüne (ISO / IEC 17025: 2017) akreditedir. Konica Minolta küresel bir şirket olduğundan, A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) Avrupa, ABD ve Japonya'da akreditasyon için seçilmiştir.Kısacası, bu akreditasyon size hizmetlerimize güvenebileceğiniz ve dünya çapında karşılaştırılabilir ölçüm sonuçları elde edebileceğinizin güvencesini sağlar.Akredite kalibrasyonların listesi


Lüksmetreler

 • T-10A
 • T10MA  Işık ve Renk Ölçerler

 • CL-200A
 • CL-500ALüminansmetreler

 • LS-100/LS-110
 • LS-150/LS-160
 • CS-100A
 • CS-150/CS-160
 • CS-200
 • CS-2000ASpektorofotometrelerin Kalibrasyon Standartları

 • CM-A154 (CM-3700A)
 • CM-A139 (CM-36x0A)
 • CM-A210 (CM-5)
 • CM-A153 (CM-2500c(CT))
 • CM-A145 (CM-2500d / CM-2600d)
 • CM-A177 (CM-600d / CM-700d)

TEKNİK SERVİS

Konica Minolta Sensing, çeşitli servis ve kalibrasyon seçenekleriyle ölçüm cihazlarımız için küresel servis kapsamı sunar.

Katalog (PDF)