PlanetPress Connect


Yeni müşteri gruplarının işletmenizi keşfetmesini sağlar


Rutin işler "hep yapıldığı gibi" yapılmaya devam edilirse ve manuel olarak dağıtılırsa genellikle zaman kaybına neden olur, hataya açıktır ve size pahalıya mal olan yanlış baskılara yol açabilir. Günümüzde, müşterilerle kurulan iletişim müşterinin tercihlerini dikkate almalı, manuel işleri azaltmalı ve insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmalıdır. Tüm bunlar etkili bir baskı otomasyonuyla gerçekleştirilebilir. PlanetPress Connect mükemmel bir baskı otomasyonu aracıdır.


PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Şablonlar

  • Sürükle ve bırak
  • Bireysel veri yapılandırmaları
  • Etkili veri eşleme

Otomatik kurulum ve dahili sonlandırma

  • Baskı ve kağıt işleme özellikleri üzerinde tam kontrol
  • Otomatik dağıtım