PageScope Net Care Device Manager


Sistem ağı yapılandırmaları ve merkezi durum izleme işlemlerinin merkezi entegrasyonu için PageScope Net Care Device Manager.


Merkezi cihaz veritabanı ve izleme özelliklerine sahip Net Care Device Manager, şirket ağındaki tüm çıktı cihazlarının yönetimini kolaylaştırır ve her şirketin BT yöneticisi için ayarlanan bir karşılama özelliği sunar.

Net Care Device Manager, PageScope Enterprise Suite'in çekirdek unsurudur, gelişmiş çıktı yönetimi, follow-me baskı, kullanıcı yönetimi, maliyet raporlama ve tarama yönetimi sayesinde sistemin becerilerini geliştirir ve kapsamını arttırır.


Basit bir baskı yöneticisinden çok daha fazlasını sunan PageScope Enterprise Suite ile ilgili daha fazla bilgi edinin


PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager

İzleme

  • Kapsamlı izleme
  • Özelleştirilebilir durum raporu
  • Web tabanlı arabirim

Merkezileştirme

  • Hepsi için tek araç
  • Merkezi sayaç okuma ve temel analiz
  • Otomatik cihaz bulma
  • Otomatik cihaz gruplama

Cihaz ayarları

  • Kopyalama ayarı
  • Planlama
  • Şablonlar