PlanetPress Connect


Yeni müşteri gruplarının işletmenizi keşfetmesini sağlar.


PlanetPress Connect, işletmelerde iletişim ve belge dağıtımının yönetiminin yapıldığı çıktı ortamları için mükemmel bir çıktı yönetim aracıdır. PlanetPress Connect, iletişimin iş akışının her adımı için kapsamlı bir araç kutusu sunar. Baskı, HTML, e-posta ve web dahil tüm çıktı tipleri için tamamen özelleştirilmiş işletme iletişim sistemi yerel olarak oluşturulur.


PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Baskı politikaları ve kuralları

  • İşletme belge süreçlerinin seçimi
  • Eylemleri koşullar belirler
  • Sektör standardında baskı formatları 

Ürün bazlı iş işleme

  • Dinamik teslimat rutinleri 
  • E-posta
  • Metin mesajları
  • Çevrimiçi iletişim 
  • İyileştirilmiş baskı iletişimi