PlanetPress Connect


Yeni müşteri gruplarının işletmenizi keşfetmesini sağlar


PlanetPress Connect, işletme iletişiminin ve belgelerinin oluşturulmasından ve dağıtılmasından sorumlu olan şirket içi birimler için mükemmel bir Variable Data Publishing (Değişken Veri Yayımlama) aracıdır. Kişiye özel doğrudan posta, fatura, e-posta kampanyaları, mobil bilgi ve broşür versiyonları oluşturulmasını kolaylaştıran PlanetPress Connect, okuyucunun ilgilisinin çekilmesini ve mesajın iletilmesini sağlar. Bu sebeple, uygulama dijital çıktıya geçmek isteyen ancak mevcut sistemlerinde pahalı değişiklikler yapma veya özelleştirilmiş yazılımlara yatırım yapma imkanı olmayan orta ölçekli işletmeler için idealdir.


PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Birebir pazarlama

  • Daha üretken ve daha karlı
  • Çeşitli veri ve belge girdilerini destekleme
  • Herhangi bir Windows uygulamasından içeri aktarma imkanı
  • İçeriğin akıllı şekilde yorumlanması

TransPromo

  • Tanıtıcı içerikle belgeleri zenginleştirme
  • Otomatik dağıtım

Baskı iş akışlarına entegrasyon 

  • Baskı ve kağıt işleme özellikleri üzerinde tam kontrol

Çok kanallı iletişim

  • Dolaylı ve doğrudan iletişim kanallarını birleştirerek müşteri etkileşimini artırır
  • Baskı iletişimi, çevrimiçi iletişim, doğrudan iletişim ve mobil iletişim entegrasyonu