PlanetPress SUITE


İş belgelerine değer katar


Pazarlama hizmetleri veren şirketler, baskı ve fotokopi dükkanları, ticari baskı merkezleri, kurum içi baskı odaları ve CRD'ler (Central Reprographic Departments - Merkezi Reprografi Birimleri) müşteri tabanlarını korumalı ve geliştirmelidir. Bunu başarmanın en iyi yolu iş belgelerine değer katmak ve onları alıcının tercihlerini karşılayan bir formatta dağıtmaktır. Profesyonel bir Değişken Veri Basımı (VDP) yazılım çözümü olan PlanetPress Suite bu amaca hizmet eden mükemmel bir araçtır.


PlanetPress SUITE

PlanetPress SUITE

Birebir pazarlama

  • Daha üretken ve daha karlı
  • Çeşitli veri ve belge girdilerini destekleme
  • Herhangi bir Windows uygulamasından içeri aktarma imkanı
  • İçeriğin akıllı şekilde yorumlanması

TransPromo

  • Tanıtıcı içerikle belgeleri zenginleştirme
  • Otomatik dağıtım

Baskı iş akışlarına entegrasyon 

  • Baskı ve kağıt işleme özellikleri üzerinde tam kontrol