PageScope Account Manager


Ayrıntılı sayaç okumalarının merkezden yapılması ve maliyet hesapları için PageScope Account Manager.


PageScope Enterprise Suite'in modüllerinden biri olan Account Manager, kapsamlı baskı çıktısı ve maliyet kontrolü sunar.

Account Manager, yoğun baskı yapılan iş ortamlarında kendi maliyetlerini değerlendirmek, baskı bütçesi oluşturmak ve gereksiz baskıları sınırlamak için maliyet şeffaflığını arttırma imkanları sunar. Account Manager, baskı yönetiminin yanı sıra tüm fotokopi, tarama ve faks işlemlerinin merkezi şekilde takip edilmesini ve izlenmesini sağlar.


PageScope Account Manager

PageScope Account Manager

Maliyet atama ve geri ödeme

 • Otomatik izleme
 • Esnek maliyet dağılımı
 • Active Directory ile senkronizasyon
 • Doğru baskı maliyeti hesaplama
 • Print Log Tool (Baskı Kaydı Aracı)

Bütçe ve kota yönetimi

 • Esnek kota atama
 • Periyodik kota sıfırlama
 • Otomatik bildirim

Ayrıntılı çıktı raporlama

 • Sihirbaz bazlı çıktı raporlama
 • Rapor oluşturma
 • Kolay çapraz başvuru
 • Rapor sonuçlarını dışa aktarma
 • Planlama özelliği