PageScope Authentication Manager


Kullanıcı veritabanının ve haklarının tek merkezden yönetilmesi için PageScope Authentication Manager.


PageScope Enterprise Suite'in modüllerinden biri olan Authentication Manager, tüm MFP'lerde kimlik doğrulama modlarının tek merkezden ayarlanmasını ve kullanıcı haklarının yönetilmesini sağlar. BT yöneticisi tarafından kullanılan Authentication Manager, cihazlara erişim düzeyinin kontrol edilmesini ve uygun kimlik doğrulama mekanizmalarının oluşturulmasını kolaylaştırır. Authentication Manager, yöneticinin verimliliğinin yükseltir, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar, şirketin baskı altyapısının şeffaflığını arttırır.


PageScope Authentication Manager

PageScope Authentication Manager

Merkezi kullanıcı ve rol yönetimi

  • Merkezi veritabanı
  • Mevcut kullanıcı dizinleri ile senkronizasyon
  • İzin şemaları ve kullanıcı rolleri
  • Yüksek ayrıntı düzeyi
  • Kimlik doğrulama türlerinin merkezi yönetimi
  • İsteğe bağlı biyometrik kimlik doğrulama desteği